Psikolog Çetin Öztürk yazdı… Psikolojik Sağlamlık

Psikolojik sağlamlık son zamanlarda önemle üzerinde durulan bir kavramdır. Psikolojik sağlamlık çok zor koşullara karşın kişinin bu olumsuz koşulların üstesinden başarıyla gelebilme ve uyum sağlayabilme yeteneği anlamına gelmektedir. Psikolojik sağlamlıkla ilgili yapılan çalışmalarda, psikolojik sağlamlık düzeyleri yüksek bireylerin karşılaştığı yoksulluk, şiddet, hastalık ve daha pek çok stresli yaşam olayıyla, daha başarılı bir biçimde mücadele ettikleri saptanmıştır. Bu bireylerin aynı zamanda etkili problem çözme yeteneği ve etkili kişiler arası arası iletişim becerileri gibi olumlu özelliklere sahip oldukları vurgulanmıştır. Benzer olumsuz olaylar yaşayıp da başarısız olmuş bireylerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin geliştirilerek karşılaştıkları sorunların üstesinden daha kolay gelecekleri ya da bu streslerden en az zararla kurtulabilecekleri çalışmalarla ortaya konmuştur. Araştırma sonuçlarına göre psikolojik sağlamlık düzeyi yüksek bireyler öz-saygı düzeyleri yüksek, içten denetimli, zeki, sorun çözmede becerikli, iyimser, esnek mizah anlayışları yüksek, kolay iletişim kurabilen sosyal destek düzeyleri yüksek sosyo – ekonomik açıdan daha iyi durumda ve dini inançları güçlü bireylerdir. Bu bireyler öz kaynaklarını, güçlü özelliklerini kullanma konusunda daha yetkindirler. Psikolojik sağlamlık düzeyi düşük olan ya da risk grubunda olan bireyler ise, yoksul aile, ilişkileri olumsuz olan ebeveynlerinin eğitim düzeyi düşük olan, zekâ seviyeleri daha düşük olan, madde kullanımı olan, kronik ya da ruhsal bir sağlık sorunu olan ve kalabalık ailede büyüyen bireylerdir. Psikolojik sağlamlık olmayan kişilerde genetik olan bir rahatsızlıklar örneğin ürek, tansiyon ve şeker gibi rahatsızlıklar beş ve on yıl sonra çıkacak rahatsızlıkların daha erken çıkmasına sebep olurlar.

Günün sözü

Kendinizle aranız iyi olsun. O bozulunca her şey bozuluyor.

Instagram: Psikologcetinozturk